พบ 2 ชุดข้อมูล

องค์กร: กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง

กรองผลลัพธ์
  • ป่าในเมือง 14 recent views

    ข้อมูลตำแหน่งที่ตั้งโครงการป่าในเมืองในความดูแลรับผิดชอบของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 27 มีนาคม 2566
  • พื้นที่ป่าชายหาด 21 recent views

    โครงการจัดทำระบบฐานข้อมูลทรัพยากรป่าชายเลน โดยการจำแนกเขตการใช้ประโยชน์ ที่ดินป่าชายเลนด้วยภาพถ่ายดาวเทียมรายละเอียดสูง มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดทำฐานข้อมูลพื้นที่ ป่าชายเลน...
    กรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 27 มีนาคม 2566