พบ 1 ชุดข้อมูล

รูปแบบ: HTML

กรองผลลัพธ์
  • แนวปะการัง 80 recent views

    ข้อมูลการสำรวจแนวปะการัง ปีฐาน พ.ศ. 2558 และสำรวจ ปรับปรุงข้อมูลเพิ่มเติม ปี พ.ศ. 2563
    สถาบันวิจัยและพัฒนาทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง 26 มีนาคม 2566