ทุ่นแสดงแนวเขต ทุ่นจอดเรือ

ข้อมูลการจัดวางทุ่นในทะเล เพื่อพยุงสิ่งอื่นให้ลอยน้ำ หรือสำหรับเป็นที่ผูกจอดเรือ หรือสำหรับเป็นเครื่องหมายในการเดินเรือ ตามพระราชบัญญัติการเดินเรือในน่านน้ำสยาม พระพุทธศักราช 2456

ข้อมูลและทรัพยากร

ข้อมูลเพิ่มเติม

ฟิลด์ ค่า
* ประเภทชุดข้อมูล ข้อมูลระเบียน
ยินยอมให้นำชื่อชุดข้อมูลไปใช้ที่ GD-Catalog ยินยอม
* ชื่อผู้ติดต่อ กองอนุรักษ์ทรัพยากรทางทะเล
* อีเมลผู้ติดต่อ mrcd@dmcr.mail.go.th
* วัตถุประสงค์ พันธกิจหน่วยงาน
* หน่วยความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล ปี
ค่าความถี่ของการปรับปรุงข้อมูล (ความถี่น้อยที่สุด) 1
* ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่ พิกัด
* แหล่งที่มา ข้อมูลการจัดวางทุ่นในทะเล ของกรมทรัพยากรทางทะเลและชายฝั่ง
* รูปแบบการเก็บข้อมูล
  • CSV
  • XLS
* หมวดหมู่ข้อมูลตามธรรมาภิบาลข้อมูลภาครัฐ ข้อมูลสาธารณะ
* สัญญาอนุญาตให้ใช้ข้อมูล License not specified
เงื่อนไขในการเข้าถึงข้อมูล ไม่มี
ผู้สนับสนุนหรือผู้ร่วมดำเนินการ
หน่วยที่ย่อยที่สุดของการจัดเก็บข้อมูล ขอบเขตเชิงภูมิศาสตร์หรือเชิงพื้นที่
URL https://km.dmcr.go.th/th/c_235
ภาษาที่ใช้ ไทย
วันที่เริ่มต้นสร้าง 1 ตุลาคม 2560
วันที่ปรับปรุงข้อมูลล่าสุด 30 กันยายน 2563
ชุดข้อมูลที่มีคุณค่าสูง
ข้อมูลอ้างอิง
สร้างโดย dmcr_admin dmcr_admin
สร้างในระบบเมื่อ 14 กรกฎาคม 2564
ปรับปรุงครั้งล่าสุดในระบบเมื่อ 27 มีนาคม 2566